Karanlık bir limandım seni bulduğumda,

Gözlerinden çıkan fer ile aydınlandım.

Nefesini hissedemediğim günlerde,

Yazdığın iki satırla umutlandım.

 

Bir mazi yoktu geçmişten gelen,

Bir umut yoktu bilinen,

Yaprak dökümü yaşıyordu beden,

Sen kapıdan içeri girmeden.

 

Alıntı değl bunlar dilden dökülen,

Sensin ilhamın gelmesine neden.

Affına mazhar olarak sana yazıldı

Kırma kalemi mi bu yüzden.