Din

Din: Akıl sahiplerinin kendi irade ve istekleriyle dünya ve ahirette saadet ve selamete kavuşturan bir kanun-i ilahi ve te'sis-i Rabbani'dir. Allahü Teala hazretleri,ilk insan ve peygamber Adem (aleyhisselam) dan itibaren insanlara peygamberleri vasıtası ile dini bildirmiş olup bu din esas itibarı ile İslam'dır. Allahü Teala İslam dinimizi Resulü Muhammed Mustafa (s.a.v) ile tamamlanmıştır. İslam dinine inanan kimseye müslüman denir. 

Şeriat: Seriat, din manasına geldiği gibi dinin, ibadet ve muamelelere ait hükümlerine de şeriat denir. Yani, şeriat dindir, din de şeriattır.

Allahu Teala'ya ve Peygamber Efendimiz'e imandan sonra İslam'ın beş şartından en büyüğü ve en mühimi namazdır. Namaz imanın alametidir. Bütün peygamberler ümmetlerine namaz kılmayı en faziletli ibadet olarak bildirmişlerdir. Namazın farzları onikidir. Namazın dışındaki farzlarına şart,içindeki farzlarına ise rükun denir.

İman: İman, Peygamber Efendimiz (s.a.v)in Allahu Teala tarafından getirip tebliğ buyurduğu hususların tamamını kabul ve kalben tasdik etmektir. İman, bu kalbi tasdikten ibarettir. Fakat kişinin, hayatında ve ölümünde kendisine müslüman muamelesi yapılması için kelimei-i şehadeti dili ile söyleyip kalbi ile tasdik etmesi şarttır.