Bu resim için metin sağlanmadı

 

TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen TOGAN Düşük Profil Güdümlü Havan Mühimmatı; insanlı insansız hava araçlarında, çoklu taşıma ve bırakma imkanı sağlayan salan ile birlikte envanterdeki 81mm’lik havanların ağırlık eşdeğeri olarak geliştirilen ve salana entegre atış kontrol sistemine sahip, bütün bir silah sistemidir.

Salana entegre atış kontrol sistemi, gerçek zamanlı olarak öngörülen yörünge hesabı yapabilmektedir. Bu sayede, mühimmat bırakma noktası hassas olarak hesaplanabilmektedir. Ayrıca, sayısal yeryüzü yükseklik verisi (DTED) kullanılarak sütre ve vuruş zamanı kontrolü, gerçek zamanlı olarak salan üzerinde gerçekleştirilebilmektedir.

Bu resim için metin sağlanmadı

 

Mart 2019 itibariyle, TUSAŞ’ın HÜRKUŞ uçağından çoklu akıllı salan ile başarılı TOGAN atışları gerçekleştirilmiştir. Yakın zamanda; yakınsama, çarpma ve zaman ayarlı tapa ile atışlı testler gerçekleştirilecektir. TOGAN’ın, 35 metrelik öldürücü yarıçapı bulunmaktadır.

 

Kaynak: https://www.linkedin.com/pulse/togan-d%C3%BC%C5%9F%C3%BCk-profil-g%C3%BCd%C3%BCml%C3%BC-havan-m%C3%BChimmat%C4%B1-azrameryem-a/