Bu resim için metin sağlanmadı
 

Kılıç Sınıfı Hücumbotlara Askeri Uydu Muhabere Sistemi Tedariki Projesi (KASUMSİS Projesi) kapsa­mında teslim edilen X-Bant Anten Sistemi tasarı­mına Aselsan özkaynaklı proje olarak başlandı. İlgili Aselsan Özkaynaklı Proje ile Türkiye’de ilk yerli ve milli 1 metre 3 eksen Stabilize X-Bant Uydu Haberleşme An­ten Sistemi tasarım çalışmalarına devam edilmiş olup, akabinde Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN ara­sında KASUMSİS Projesi imzalandı.

Yerli ve milli olarak tasarlanan diğer uydu haberleşme birimleri ile oluşturulan KASUMSİS X-Bant Uydu Haber­leşme Sistemi kalifikasyon ve fabrika testleri, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ka­tılımı ile başarılı bir şekilde Nisan ayında tamamlandı.

 

Bu resim için metin sağlanmadı
 

Sonrasında ilk KASUMSİS X-Bant Uydu Haberleşme Sis­temi TCG MELTEM üzerine entegre edilerek Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı katı­lımı ile Akdeniz ve Ege sularında gerçekleştirilen liman kabul testleri ve seyir kabul testlerinden başarıyla ge­çerek ilk geçici kabul gerçekleştirildi. KASUMSİS X-Bant Uydu Haberleşme Sisetemi, Deniz Kurdu 2019 Tatbi­katında da ilk defa Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tara­fından aktif olarak kullanıldı ve tam not aldı. KASUMSİS X-Bant Uydu Haberleşme Sistemi sayesinde Kılıç Sınıfı Hücumbotlar uydu kapsama alanı içerisindeki her türlü deniz şartında IP tabanlı, kesintisiz ve güvenli haberleş­me yeteneğine sahip oldu.