Ertuğrul Gazi: (D:1191 Ö:1281),

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası.Süleyman Şah'ın oğludur. Oğuzların Kayı boyundandır. Cengiz Han'ın İslam Devletlerini talan ettiği sırada,babası, Selçuklu topraklarında yaşamak üzere memleketini terk etmiş Amu Derya'yı geçip Oğuzların yoğun olduğu Aral Havzasına gelmişti. 1220'lerde Horosan'ın kuzey sınırına, oradan Karakum Çölünün güneyine, oradan Merv yoluyla Ahlat'a (Osmanlı Hanedanının Ata Toprağı olarak bilinir) ulaşmıştır. Moğol istilasının  buralara kadar gelmesiyle obasına uygun bir yer arayan Süleyman Şah Fırat Nehrini geçerken Atından düşerek vefat eder. Babasının vefatından sonra Ertuğrul Gazi Bey seçildi. Ağabeyleri Sungur Tekin ve Gündoğdu beyler kendilerine tabii olan oba halkından bazı kişilerle  Ahlat'a geri döndüler.Ertuğrul Gazi ve Dündar bey  beraber batıya hareket etti. Sivas yakınlarına gelip konakladığında Selçuklu Ordusu ve Moğol Birliğinin kıyasıya çarpışmakta olduğunu ve Moğol birliğinin Selçuklu Ordusunu bozguna uğratmakta olduğunu gören Ertuğrul Gazi alplerine; ''Hey Gaziler! Cenge rast geldik. Yanımızda pusat taşırız. Korkak gibi geçip gitmek erlik değildir. Ne yapalım?'' diye sordu. Bazıları; '' Mağlup durumdakine yardım etmek zordur kendimizi riske atmayalım '' dediler. Ertuğrul Bey ise. '' Bu söz merdaneler sözü değildir. Erlik zor durumda olan kardeşlerimize yardım etmektir. İşleri kolay olsa yardıma ne gerek vardı. Haydi bu zor günlerinde Hızır gibi biçarelerin imdadına yetişelim.