Allahu Teala'ya ve Peygamber Efendimiz'e imandan sonra İslam'ın beş şartından en büyüğü ve en mühimi namazdır. Namaz imanın alametidir. Bütün peygamberler ümmetlerine namaz kılmayı en faziletli ibadet olarak bildirmişlerdir. Namazın farzları onikidir. Namazın dışındaki farzlarına şart,içindeki farzlarına ise rükun denir.

 Namazın Şartları:

 • Hadesten Teharet
 • Necasetten Teharet
 • Setr-i Avret
 • İstikbal-i Kıble
 • Vakit
 • Niyet

Namazın Rükünlari:

 • İftithat tekbiri
 • Kıyam
 • Kıraat
 • Rüku
 • Secde
 • Ka'de-i Ahire

Hadesten Taharet

Namazın şartlarından biricisi hadesten taharettir.

Hades İki Kısımdır:

 1. Küçük Hades:Abdesti olmamaktır
 2. Büyük Hades:Cünüp olmak,ayrıca kadınların lohusa veya hayızlı (aybaşı hali) olmasıdır.

Kadın olsun erkek olsun;namaz kılacak kimselerin abdestsiz ise abdest alması,cünüp ise gusletmesi yani bütün vucudunu yıkaması şarttır. Kadınların da lohusalık ve aybaşı hallerinden sonra da gusletmeleri farzdır.  


Abdest:

Abdest, belli azaları usulüne göre yıkamaktan ve meshetmekten ibraet dini bir temizliktir. Abdestsiz bir kimse namaz kılamaz, Kabe'yi tavaf edemez, Kur'an-ı kerime el süremez.

Abdest'in Farzları:

Abdestin farzları dörttür:

1- Yüzünü yıkamak

2-Kollarını (dirsekleri ile beraber) yıkamak,

3- Başının dörtte birini meshetmek, yani elini su ile ıslatarak başına sürmek,

4- Ayaklarını (topuklarıyla beraber) yıkamak

Abdestin SÜNNETLERİ:

1-Niyet etmek

2-Euzü ve Besmele ile başlamak

3-Evvela ellerini bileklerine kadar yıkamak,

4- Misvak kullanmak,

5-Bir aza kurumadan diğerini yıkamak

6-Ağzına ve burnuna üç kere su vermek,

7-Kulağını meshetmek

8-Parmaklarını hilallemek;yani bir elin parmaklarını diğer elin parmakları arasına geçirip çekmek,

9-Azaları üçer kere yıkamak

10-Başını kaplama meshetmek

11-Abdesti tertip üzere almak;yani abdest azalarını sırayla yıkamak

12- El ve ayaklarını yıkamaya parmak uçlarından başlamak

Abdest alırken okunacak bir çok dua olmakla beraber evla olan bütün azalarını yıkarken besmele çekip kelime-i şehadet getirmektir.

Abdesti Bozan Şeyler:

1-Önden ve arkadan çıkan idrar,kan,meni,gaita gibi necasetler

2-Vücutta kan,irin ve sarı su akmak,

3-Ağız dolusu kusmak,

4-Delirmek

5-Sarhoş olmak,

6-Bayılmak,

7-Arkadan yel çıkmak

8-Yana yatarak veya iki ayağını yana çıkarıp oturağı boşta kalacak şekilde veya bağdaş kurarak oturup uyumak

9-Namaz içinde başkası işitecek kadar gülmek,

10-Dişlerin arasından çıkan kan,tükürükle müsavi veya tükürükten fazla olmak.

Kan tükürükten az olduğu zaman, abdest bozulmadığı gibi traş olmak veya tırnak kesmek te abdesti bozmaz.

Abdest Nasıl Alınır:

1-Mümkünse kıbleye dönülür,yüksek bir yere oturulur Euzu ve Besmele çekilir.

2-Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmaklar birbiri arasına geçirilerek hilallenir. Parmaktaki yüzük oynatılarak altına su ulaştırılır.

3-Besmele çekilerek ağıza su alınır. Varsa misvak kullanıp,yoksa  başparmak ve şehadet parmağı ile dişler ovulur. Ağız iki defa daha çalkalanır. Varsa misvak kullanıp, yoksa başparmak ve şehadet parmağıyla dişler ovulur. Ağız iki defa daha çalkalanır.

4-Besmele çekilir, burna su verilir. Oruçlu değilse su burnun yumuşağına kadar çekilip, sol elle burun temizlenir. Bu iş iki kere daha yapılır.

5- Abdeste kalp ile niyet edilip, Besmele çekerek avuca su alınıp yüz saç bitiminden çene altına, yan taraflardan da kulak yumuşaklarına kadar yıkanır. Kaşların altı ıslatılır. Bu iş iki kere daha yapılır. Her yıkamada yüz ovalanır.

6-Besmele çekerek sağ kol dirsekle beraber ovalanarak yıkanır. Bu iş iki kere daha yapılır. Sağ kolda olduğu gibi sol kol da üç kere yıkanır.

7- Besmele çekerek sağ elle başın dörtte biri mesh edilir. Sonra şehadet parmaklarıyla sağ ve sol kulaklar , başparmakla da kulağın arkası meshedilir. Elin baş ve işaret parmakları hariç, diğer üç parmaklar ile de boyun meshedilir.

Başın tamamını mesh sünnettir. Buna kaplama mesh denir.

Kaplama Mesh Şöyle Yapılır;

Evvela, iki el ıslatılır, başparmak ve işaret parmakları ayrı tutulup üç bitişik ince parmakları ayrı tutulup üç bitişik ince parmaklar birbirine yapıştırılır. İç tarafları başın önünde saçların başlangıcına konulur. Başparmak ile şehadet parmakları ve avuç içi havada olup, başa dokundurulmaz. İki el geriye doğru çekilerek meshedilir. Avuçların içi ile başın yan tarafı, arkadan öne doğru çekerek meshedilir. Sonra işaret parmakları ile kulakların içi meshedilir. Başparmaklar da kulak arkasına konulupi kulak arkaları yukarıdan aşağı meshedilir. Diğer üç parmakların dış yüzleri ile de ense meshedilir. Boğaz meshedilmez.

8-Besmele ile sağ ayağın ucundan yıkamaya başlanır. Ve ayak parmakları sol elin küçük parmağı ile hilallenir. Hilallemeye sağdan sola doğru yani, sağ ayakta küçük parmaktan, sol ayakta ise başparmaktan başlanır ve alttan üste doğru çekilerek yapılır. Sağ ayak gibi sol ayak da besmele ile yıkanır.

Her azayı yıkarken okunacak dualar varsa da kelime-i şehadet okunması büyükler tarafından uygun görülmüştür.


Gusül

Gusül, cünüplükten, hayız ve nifastan çıkmak için ağzın ve burnun içini bütün vücutla yıkamaktır.

Gusül, cinsi münasebet ve ihtilam sebebiyle,bir de hayız ve nifasın bitmesiyle icap eder.

İhtilam, uyku sırasında meninin tenasül uzvundan şehvetle dışarı çıkmasıdır.

Güslün Farzları

Guslün farzları üçtür:

1- Ağıza su vermek

2- Burna su vermek,

3- Btün bedeni yıkamak.

Guslün Sünnetleri

1- Niyet etmek

2- Besmele çekmek,

3- Önce avret mahallini yıkamak,

4- Önce başına, sonra sağ, daha sonra sol omuzuna üçer defa su dökmek ve her defasında vücudu ovmak,

5- Avret mahallini örtülü tutmak

Gusül Abdesti Nasıl Alınır

Sünnet üzere gusül abdesti şöyle alınır: